Christos Kalaitzis

Analyst, Quantitative Analysis